VIỆC LÀM & TÌNH NGUYỆN

NHỮNG CƠ HỘI

adult league_edited.jpg

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

CƠ HỘI NỘI BỘ (Vị trí mùa đông, tháng 1 - tháng 4)

  • Thực tập sinh dịch vụ khách hàng (1) - Nhấp vào đây để xem Mô tả công việc

  • Thực tập sinh Tiếp thị & Sự kiện (1) - Nhấp vào đây để xem Mô tả công việc

Cho đến khi được lấp đầy - Để ứng tuyển, vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho Người quản lý kinh doanh tại sam.stewart@erinmillssoccer.com

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN

  • Huấn luyện viên Giải trí - để biết thêm thông tin, hãy gửi email Điều phối viên Giải trí