OUR PROGRAMS

The Erin Mills Soccer Club (EMSC) is a non-profit community-based organization in Mississauga, offering indoor and outdoor recreational and competitive soccer programs since 1972. 

51756519809_07e6dfcf9f_k.jpg

Recreational Program

Offering both Youth and Adult leagues!

IMG_1773.JPG

Development Program

The U8-U12 Development Program offers a structured player development program!

52369946156_ccfbb596d8_o.jpg

Competitive Program

The U13-U18 Competitive Program continues the competitive pathway.

TIN TỨC CÂU LẠC BỘ

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Hãy chú ý theo dõi...

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI